De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud vanĀ WW-aanvragen.nl berusten uitsluitend bij deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Sommige informatie en cijfers zijn verkregen via andere websites, of statistieken. De rechten van deze informatie ligt bij de bron. WW-aanvragen.nl is voor geen van deze gegevens en cijfers verantwoordelijk.