Je kunt een WW-uitkering krijgen voor minimaal 3 maanden tot maximaal 38 maanden.

Basis WW-uitkering
Heb je in de 36 weken voordat je werkloos werd minstens 26 weken gewerkt? Dan krijg je in elk geval twee maanden een uitkering van 75% van je bruto dagloon, gevolgd door 1 maand waarin je 70% van je bruto dagloon krijgt. (Bekijk hier hoe je jouw bruto dagloon uitrekent)

Verlengde WW-uitkering
Heb je in de vijf jaar voor het jaar dat je werkloos werd vier jaar of meer gewerkt? dan kom je in aanmerking voor de verlengde WW-uitkering.

Hoelang jij een WW-uitkering kunt krijgen hangt af van het aantal jaren dat je gewerkt hebt voordat je werkloos werd. Als regel geldt; voor elk jaar dat je gewerkt hebt krijg je een maand uitkering. Stel dat je 5 jaar gewerkt hebt, dan kun je 5 maanden lang een uitkering krijgen. Let op: Je uitkering kan aflopen vóórdat je een nieuwe baan hebt gevonden.

Wanneer telt een jaar mee voor de verlengde uitkering?
Een arbeidsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Heb je een jaar minstens 52 dagen loon ontvangen, dan telt een jaar mee. Daarnaast is er ook nog zoiets als ‘fictieve arbeidsjaren’, waarover hieronder meer.

Feitelijke jaren
De feitelijke arbeidsjaren bestaan uit de arbeidsjaren vanaf 1998, het jaar waarin je werkloos wordt telt niet mee.

Fictieve jaren
Daarnaast heb je de ‘fictieve’ arbeidsjaren. Dit zijn de jaren vanaf het jaar dat je 18 werd tot en met 1997. Het maakt hierbij niet uit of je in die periode gewerkt hebt.

Duur WW-berekenen
Je kunt de duur van je WW-berekenen met de volgende som: feitelijke arbeidsjaren + fictieve arbeidsjaren = duur uitkering in maanden.

Stel: Jan is geboren in 1970. Jan werkte van 1995 tot en met 2008 bij de bakker. In 2008 wordt Jan ontslagen omdat de bakker ermee stopt.

Omdat Jan in 2008 werkloos wordt telt dit jaar niet mee; Jan heeft 8 feitelijke arbeidsjaren, van 1998 tot en met 2007.
Jan is geboren in 1970 en werd 18 in 1988. Van 1988 t/m 1997 is 10 fictieve arbeidsjaren.
10+8=18 jaar. Elk jaar staat voor 1 maand WW-uitkering. Jan heeft dus recht op 18 maanden WW-uitkering.